Akademia Morska nie chce być już akademią i planuje zmianę nazwy. Uczelnia rozpoczęła starania o awans do rangi politechniki.

Podniesienia rangi uczelni z Akademii Morskiej do politechniki chcą władze uczelni. Po pierwsze to sprawa wizerunkowa i promocyjna, po drugie - efekt uruchamiania kolejnych kierunków, niezwiązanych ściśle z morzem. Są to np. informatyka, geodezja i kartografia, czy zarządzanie i inżynieria produkcji. 

Poza tym, w różnego rodzaju rankingach, politechniki są oceniane lepiej niż akademie. Procedura zmiany nazwy Akademii Morskiej już ruszyła. Decyzja w tym wypadku należy do parlamentu, ale już teraz politycy z Pomorza Zachodniego zapowiadają działanie ponad podziałami na rzecz uczelni.

Efektem tego ma być projekt ustawy podpisany przez wszystkich parlamentarzystów z województwa zachodniopomorskiego, który trafi pod obrady Sejmu. To może ułatwić poparcie projektu i w efekcie zmianę nazwy Akademii Morskiej. Możliwe więc, że za jakiś czas w Szczecinie ponownie będzie funkcjonowała politechnika, tym razem morska.