Oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukali pomieszczenia JK Energy&Logistics - dowiedzieli się reporterzy RMF. O działaniach tej firmy wielokrotnie informowaliśmy w Faktach RMF.

2 lata temu w dziwnych okolicznościach firma wygrała intratny przetarg na dostawy paliwa do PKP Cargo. Spółka wielokrotnie pojawiała się w śledztwie w sprawie mafii paliwowej. Nasze informacje o rewizji i zabranych ze spółki dokumentach potwierdza prokurator.

Treść dokumentów będzie przedmiotem ekspertyz i badań - mówi Jerzy Balicki. Prokurator potwierdza, że we władzach tej spółki – w radzie nadzorczej – zasiadała małżonka Józefa Oleksego. Według naszych informacji, prokuratorzy dzięki m.in. analizie materiałów znalezionych w JK Energy będą mogli postawić zarzuty byłym już członkom władz PKN Orlen.