Potomkowie Aleksandra Zamoyskiego, ostatniego ordynata kozłowieckiego, mają prawo do dziedziczenia po nim majątku ruchomego w Kozłówce, XVIII-wiecznej rezydencji magnackiej na Lubelszczyźnie – uznał Sąd Rejonowy w Lubartowie.

Sąd uznał za spadkobierców Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich ich dzieci - Andrzeja, Jadwigę, Marię i Adama. Po nieżyjącym już Adamie Zamoyskim dziedziczy jego córka Annette.

Wyrok umożliwia Zamoyskim ubieganie się o odszkodowanie za bezprawnie znacjonalizowane wyposażenie pałacu w Kozłówce lub o jego odzyskanie.

Spadkobiercy Zamoyskich mieszkają w Kanadzie i USA, nie było ich na rozprawie. W marcu, kiedy rozpoczął się proces, deklarowali, że będą się domagać się odszkodowania i zamierzają utworzyć fundację Zamoyskich, która miałaby pieczę nad wyposażeniem pałacu w Kozłówce.