Pierwsza internetowa parafia jest właśnie zakładana przez Kościół anglikański w Wielkiej Brytanii. Diecezja oxfordzka rozpisała już konkurs na wirtualnego pastora. Kandydaci muszą oczywiście istnieć w rzeczywistości i być prawdziwymi duchownymi.

Na internetowych stronach parafii znajdą się modlitwy, czytania z Biblii oraz kazania, dotychczas wygłaszane jedynie z ambony. Dla młodych Brytyjczyków, taka forma przekazywania duchowych treści nie jest niczym niezwykłym: Kościół powinien korzystać z nowych technologii. Droga do Boga przez Internet może być przecież krótsza niż niedzielny spacer do kościoła.

Starsi Wyspiarze wątpią jednak, czy wirtualne nabożeństwa zaspokoją potrzeby duchowe, które przez wieki związane były z fizycznym zaangażowaniem w życie parafii.

Czy eksperyment się uda? Trudno powiedzieć. Na pewno dużo będzie zależeć od wirtualnego pastora i... szybkości połączenia.

18:10