Będą nowe środki na pomoc bezrobotnym - takie zapewnienie dostał od Ministerstwa Pracy Urząd Pracy w Olsztynie. Pieniądze będą mogły pójść na staże oraz na dofinansowanie firm zakładanych przez bezrobotnych.

Ci ostatni cieszą się - bo jak mi mówili, finansowany przez państwo staż albo założenie własnej działalności to dla nich w tym momencie jedyna szansa. Ofert pracy jest po prostu za mało - w Olsztynie dla ponad 5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych jest tylko 160 ofert pracy.

Ze wsparcia będzie mogło w tym roku skorzystać jeszcze prawdopodobnie kilkaset osób - szacuje dyrektor Urzędu Pracy w Olsztynie Krystyna Dudzińska.

Kto może starać się o wsparcie?

Roczne STAŻE przysługują osobom do 25. roku życia lub osobom do 27. roku życia, jeśli ukończyły studia nie wcześniej, niż rok przed złożeniem wniosku o staż. Natomiast osoby po 50. roku życia, samotni rodzice czy niepełnosprawni mogą liczyć na staż półroczny. W czasie jego trwania bezrobotny otrzymuje stypendium - w tym roku jest to niecałe 800 złotych brutto miesięcznie.

Pieniądze na ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY może dostać bezrobotny, dla którego nie ma ofert pracy i który nigdy nie korzystał ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pieniędzy nie dostaną natomiast ci, którzy w ciągu roku przed złożeniem wniosku prowadzili już firmę. Urząd pracy nie dofinansuje każdego rodzaju działalności - wyłączony jest np. przewóz taksówkami, salony tatuażu czy działalność rolnicza. Ci, którzy zakwalifikują się do otrzymania wsparcia, mogą liczyć na 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia - czyli obecnie na maksymalnie około 18 tys. złotych. Z dotacji należy się rozliczyć, a firma założona przez bezrobotnego musi działać przynajmniej przez rok - inaczej pieniądze należy zwrócić.

Opisy warunków, jakie należy spełnić, by dostać wsparcie od Urzędu Pracy w Olsztynie, znajdziecie

.

Natomiast

znajdują się dokładne regulaminy oraz wzrory dokumentów, jakie należy złożyć.