Ceny papierosów sztucznie zawyżane w nadmorskich kurortach. To wynik kontroli w kioskach i lokalach. Izba Celna w Szczecinie odnotowała już 70 takich przypadków. Straty budżetu państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego obliczono na blisko 20 tys. zł.

W większości przypadków sprzedawcy ukarani zostali mandatami karnymi na łączną kwotę blisko 25 tysięcy złotych. Natomiast w kilku sprawach wszczęto postępowanie karne skarbowe. Dla porównania w całym roku 2007 kontrolerzy ze szczególnego nadzoru podatkowego ujawnili ok. 40 przypadków tego procederu. O szczegółach tego procederu reporter RMF FM Paweł Żuchowski.