Łódzcy strażnicy miejscy będą się szkolić z savoir-vivre’u. Kurs ma im przypomnieć znaczenie słów: przepraszam, dziękuję i proszę. Pomysł narodził się po skargach od mieszkańców na zbyt obcesowe zachowanie strażników.

Straż miejska jeszcze nie ma pieniędzy na szkolenie; będzie się o nie starać z Urzędu Wojewódzkiego. Nie wiem też, ile taki kurs może kosztować