Nie będzie postępowania sądowego przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu za nazwanie SLD "organizacją przestępczą". Doniesienie w tej sprawie złożył sekretarz generalny Sojuszu Marek Dyduch. Prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa.

Jak wyjaśniła Małgorzata Dukiewicz, SLD może wystąpić do sądu z oskarżeniem prywatnym. Śledztwo z urzędu w sprawach o zniesławienie wszczyna się tylko w określonych przypadkach:

Niedoświadczenie życiowe pokrzywdzonego, jego niski poziom świadomości prawnej, często zły status materialny. W odniesieniu do Sojuszu Lewicy Demokratycznej te przesłanki nie występują. Jest to zorganizowana, duża partia polityczna, który dysponuje odpowiednim zapleczem umożliwiającym jej dochodzenie swych praw przed sądem.

Postanowienie jest nieprawomocne. Marek Dyduch może się odwołać do Prokuratury Apelacyjnej.

20:20