Próba obarczenia Polski współodpowiedzialnością za wybuch II Wojny Światowej to skandaliczne nadużycie. Tak historycy Instytutu Pamięci Narodowej oceniają publikacje Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji. Padają tam oskarżęnia, że władze II RP dążyły do rozpadu Związku Radzieckiego, podsycały separatyzmy na Kaukazie, Ukrainie i Azji Środkowej oraz aktywnie współpracowały z Hitlerem.

Zdaniem doktor Łukasza Kamińskiego oraz doktora Władysławwa Bułhaka publikacja SWZ to manipulacja. Rosyjski wywiad nie pokazał żadnego nowego dokumentu, nie udowodnił, na jakiej podstawie stawia swoje tezy.

Materiały zostały pokazane bez kontekstu politycznego i zestawione tak, by udowodnić z góry założoną tezę, że władze II RP paktowały z Hitlerem, by napaść na Związek Radziecki. Według historyków IPN-u to skandaliczne nadużycie.

Posłuchaj mojej rozmowy z dr Łukaszem Kamińskim i dr Władysławem Bułhakiem, historykami IPN-u