Łódzkie Centrum Zdrowia Matki Polki szuka sposobu na oddłużenie placówki. Jako pierwszy w Polsce szpital wyemituje obligacje. Swoim największym wierzycielom instytut proponuje zamianę długów na papiery wartościowe z pięcioletnim terminem spłaty.

Trwają negocjacje z firmami, którym szpital jest winny pieniądze. Zobowiązania Centrum Zdrowia Matki Polki - jednego z największych szpitali w kraju - sięgają 60 mln zł. Na obligacjach szpital chce zaoszczędzić kilka milionów zł., a także obronić się dzięki nim przed firmami handlującymi długami.

Dla szpitali takie firmy to zmora, bo jeśli w krótkim czasie nie spłacą długu, mają sprawy w sądach, komorników, płacą długi z odsetkami, a często jeszcze dodatkowe procenty od tych odsetek. Wypuszczenie tych obligacji powoduje to, że ten dług się porządkuje, i nie ma czego sprzedawać - twierdzą lekarze.

Szpital proponuje firmom, u których zaciągnął dług, zamianę - za pośrednictwem biura maklerskiego - niezapłaconych faktur na 5-letnie obligacje. Przez tych pięć lat właściciel będzie zarabiał na procentach, bo szpital zapłaci wynegocjowane z wierzycielem odsetki, niższe od ustawowych.

23:25