Siedem osób, w tym czworo byłych członków kierownictwa Rafinerii Trzebinia, oskarżyła krakowska prokuratura o oszustwa na wielką skalę w ramach śledztwa paliwowego. Zdaniem prokuratury, oskarżeni współdziałali z baronami paliwowymi, powodując w straty Skarbu Państwa w wysokości 277 milionów złotych.

Prokuratura zarzuciła oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu produktów ropopochodnych z Rafinerii Trzebinia jako pełnowartościowych paliw płynnych. Działania oskarżonych umożliwiały firmom, kierowanym przez "baronów paliwowych", nabywanie komponentów ropopochodnych - zwolnionych z podatku akcyzowego. Komponenty te następnie służyły do nielegalnej produkcji wyrobów, dystrybuowanych potem jako paliwa.

O akcie oskarżenia mówi prokurator Łukasz Gramza z wydziału zamiejscowego w Krakowie Biura ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.