Popielniczka mucha zrobiona z granatu i zapalniczki wykonane z łusek po pociskach - to przykłady sztuki okopowej. A wszystko po to, by zapomnieć o trudach frontu i okrucieństwach wojny. Największą w Polsce ekspozycję przedmiotów użytkowych zrobionych z militariów można od dziś oglądać w łódzkim Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Jest to naprawdę zadziwiające, jak piękne rzeczy można zrobić w wojennych warunkach. Przy użyciu prostych narzędzi i dostępnych w danej chwili materiałów. Najlepiej opowiedzą tę historię zdjęcia.

A teraz posłuchaj, jakie wrażenie ekspozycja wywarła na zwiedzających

Na wystawie prezentowanych jest około 70 przedmiotów. Cała kolekcja Skansenu rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowiecki, skąd została wypożyczona łódzka wystawa, liczy ponad 300 eksponatów.

Więcej na ten temat jest w mojej rozmowie z dyrektor Skansenu - Andrzejem Kobalczykiem