Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi już się zakończyła. Ten sposób naboru funkcjonuje w mieście o kilku lat. Jak się sprawdza?

Odpowiada dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - Mariola Włodarczyk