Co czwarty Polak uważa, że kobiety i mężczyźni w jego firmie, zatrudnieni na takich samych stanowiskach, mają różne zarobki - wynika z raportu Instytutu Badawczego Randstad. Jednocześnie tylko niespełna 30 procent pracowników wolałoby, żeby ich szefem była kobieta. Odsetek szefów-mężczyzn w Polsce wynosi 68 procent i nie odbiega od europejskiej średniej (67 procent). Mimo że Polacy dostrzegają, że kierowników i dyrektorów jest ponad dwa razy więcej niż kierowniczek i dyrektorek, to rzadko chcieliby, aby firmy preferowały kobiety dla zrównania obecności obu płci na stanowiskach menedżerskich.

Za rozwiązaniami premiującymi kobiety starające się o pracę lub awans optuje 30 procent mężczyzn i tylko 23 procent kobiet. 70 procent badanych potwierdziło, że dostrzega w swoich firmach, że ich pracodawca w czasie rekrutacji preferuje mężczyzn.

W Europie najwięcej kobiet-szefów jest w Szwecji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Tam najwyższe są również odsetki osób deklarujących, że wolałyby, żeby ich szefem była kobieta.

Coraz większy optymizm polskich pracowników

Z raportu Instytutu Badawczego Randstad wynika ponadto, że co trzeci pracujący Polak myśli o zmianie pracy. Trzech na czterech zatrudnionych ocenia, że w razie konieczności w ciągu pół roku znajdzie pracę nie gorszą niż wykonywana obecnie. Aż 79 procent uważa natomiast, że znalazłoby jakiekolwiek zatrudnienie.

Co więcej, spada odsetek Polaków obawiających się utraty pracy. O takim lęku mówi 32 procent badanych (o silnym lęku - 5 procent pracowników).

Przeciętne wyniki Polska odnotowuje natomiast, jeśli chodzi o satysfakcję z pracy - z obecnego zajęcia zadowolonych jest 73 procent Polaków. Daje nam to dopiero 10. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

Zapracowany jak Polak

Z raportu socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego (DeLab UW) wynika, że przeciętnie zatrudnieni na etat Polacy pracują tygodniowo 42,4 godziny. Średnia dla Unii Europejskiej to prawie godzina mniej. A np. w Danii - jak wynika z danych Eurostatu - jest to tylko niewiele ponad 39 godzin.

(edbie)