Wszyscy rolnicy, którzy chcą dostać unijne dopłaty, powinni złożyć wnioski o wpis do ewidencji rolnej. Każdy dostanie wtedy własny numer identyfikacyjny. Wnioski można składać już od dziś w powiatowych oddziałach ARiMR.

Wpis do ewidencji to pierwszy warunek dopłat. Rolnik musi mieć także konto bankowe – jego numer trzeba podać już we wniosku o wpis do ewidencji. Po umieszczeniu w spisie, każdy rolnik stanie się producentem rolnym z własnym numerem.

9-cyforwy numer przyznawany jest na tej samej zasadzie jak NIP. Będzie on potrzebny rolnikowi do wszelkich kontaktów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związanych z otrzymywaniem dopłat.

Aby otrzymać pieniądze, rolnik będzie musiał otrzymać jeszcze jeden formularz – wniosek o dopłaty należy złożyć między 15 kwietnia a 15 czerwca. Trzeba będzie w nim wymienić wszystkie działki, ich powierzchnię oraz numery ewidencyjne.

Po zweryfikowaniu tych wniosków przez 7 tys. dodatkowo zatrudnionych urzędników, Agencja wypłaci pieniądze.

Jeśli system komputerowy IACS zadziała na czas, rolnicy dostaną pieniądze najwcześniej w grudniu, najpóźniej w kwietniu przyszłego roku.

07:00