Rada Ministrów zajmie się dzisiaj propozycją podwyższenia VAT do stawki podstawowej 23 proc. z dotychczasowej stawki 8 proc. m.in. na niektóry wyroby z gumy i soczewki inne niż korekcyjne.

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj propozycją podwyższenia VAT do stawki podstawowej 23 proc. z dotychczasowej stawki 8 proc. m.in. na niektóry wyroby z gumy i soczewki inne niż korekcyjne.
VAT zostanie podwyższony do 23 proc. np. na smoczki, rozpylacze, kroplomierze i termofory / chromorange / DPA /PAP

Projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług jest dostosowaniem polskiego prawa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca 2015 roku, zgodnie z którym obniżoną stawkę VAT można stosować tylko do produktów służących ściśle określonym celom medycznym lub obniżaniu niepełnosprawności.

Zgodnie z projektem nowelizacji obniżona 8-procentowa stawka tego podatku będzie mogła pozostać tylko w odniesieniu do części produktów gumowych, tzn. do osłonek antykoncepcyjnych (m.in. prezerwatyw) i poduszek pneumatycznych. Zostanie natomiast podwyższona do 23 proc. np. na smoczki, rozpylacze, kroplomierze i termofory.

Ponadto rząd zajmie się projektem przekształcającym 1 października Akademię obrony Narodowej w Warszawie w Akademię Sztuki Wojennej.

Ministrowie omówią także propozycje zmian w kilku ustawach, przygotowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej, mające na celu ułatwienie i pomoc w korzystaniu z prawa do swobodnego przepływu pracowników wewnątrz UE. Projekt wynikający z unijnego prawa ma zapewnić m.in. wsparcie równego traktowanie takich osób i przeciwdziałać ich dyskryminacji.

Rząd omówi także projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym zakładającym likwidację 16 wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego i przekazanie ich zadań i kompetencji kontrolnych do 10 delegatur Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Rada Ministrów ma ponadto zapoznać się z informacją dotycząca prac w Ministerstwie Rozwoju zmierzających do poprawy otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorców (etap 1 - I półrocze 2016 r.).  


(j.)