Przy pomocy profilu zaufanego możemy potwierdzić swoją tożsamość i w zdalny sposób załatwić wiele spraw urzędowych. Zachęcają do tego w dobie koronawirusa urzędy i instytucje. Jak założyć profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej. 

Bez wychodzenia z domu możemy m.in. złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, odpis aktów stanu cywilnego, zgłosić e-meldunek czy narodziny dziecka. 

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.

Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Z profilu zaufanego można skorzystać na następujących stronach:

- gov.pl
- ePUAP.gov.pl
- biznes.gov.pl
- empatia.mpips.gov.pl
- podatki.gov.pl
- zus.pl

Profil zaufany najprościej można założyć i potwierdzić w pełni online przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku. Gdy wybierzemy bank, w którym mamy konto, logujemy się tymi danymi, których używamy przy bankowości elektronicznej (bez dodatkowych potwierdzeń czy konieczności stworzenia nowego hasła). 

Jak założyć profil zaufany przez bank? Trzeba przejść do serwisu bankowości elektronicznej, znaleźć zakładkę e-Urząd i kliknąć opcję "Załóż profil zaufany". Musimy dalej postępować według wskazówek banku. 

Poniżej banki, które obsługują profil zaufany:

- PKO BP
- Bank Pekao
- T-Mobile Usługi Bankowe
- mBank
- Bank Millennium
- Inteligo
- Santander Bank Polska
- serwis pocztowy Envelo
- ING Bank Śląski
- Alior Bank

Najłatwiej zatem założyć profil zaufany przy użyciu serwisu internetowego swojego banku, ale nie wszystkie placówki finansowe oferują taką usługę, nie każdy także korzysta z bankowości elektronicznej. Co wówczas? Sam wniosek można złożyć przy pomocy strony www.pz.gov.pl, ale jego potwierdzenie wymaga już osobistej wizyty w punkcie potwierdzającym.

Jakie sprawy załatwisz przez internet?

Oto skrócona lista spraw, które załatwimy przez internet. Warto korzystać, nie tylko w tak szczególnym czasie:

- Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

- Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

- Sprawdź historię pojazdu

- Zostań rzeczoznawcą podręczników

- Zintegrowany Informator Pacjenta

- Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych

- Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego

- Wyznacz pełnomocnika do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej

- Skorzystaj z programu Rodzina 500+

- Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL

- Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego - unieważnij dowód

- Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy

- Podpisz JPK_VAT profilem zaufanym

- Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

- Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

- Dopisz się do spisu wyborców

- Podpisz dokument elektronicznie - wykorzystaj podpis zaufany

- Zgłoś urodzenie dziecka

- Sprawdź swoje punkty karne