Poszkodowani w aferze GetBack domagają się szybkich działań ze strony państwa. Złożyli w Sejmie wniosek o powołanie przy komisji finansów specjalnej podkomisji, która miałaby się zająć kulisami afery.

Poszkodowani przez GetBack chcą, żeby podkomisja zbadała, czy państwo zareagowało w odpowiedni sposób, kiedy na jaw, wyszły fakty związane z aferą. Domagają się też pomocy w walce o swoje pieniądze. Jak twierdzą, w sądach, czy urzędach nikt nie potrafi udzielić im żadnych informacji.

Kwestia dla nas najważniejsza to informacja, ile spółka posiada aktywów - tak wniosek o powołanie sejmowej podkomisji uzasadnia Mariusz Wójcik z Rady Wierzycieli GetBacku.

Jeżeli we wniosku będą odpowiednio przekonywujące argumenty do powołania takiego organu, to się pochylimy - odpowiada szef sejmowej komisji finansów poseł Andrzej Szlachta z PiS.

Miały być gigantyczne zyski

Spółka GetBack zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej.

GPW na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku. Stało się to po tym, kiedy firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł.

Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" tymczasem PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.

KNF zarzuciła byłemu kierownictwu spółki przeprowadzanie operacji finansowych, mających na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności.

Warszawska Prokuratura Regionalna nadzoruje śledztwo dotyczące GetBacku.

Postępowanie dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.

(ug)