Prezes URE odmówił zatwierdzenia nowych oraz zmian obowiązujących do końca tego roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej. To oznacza, że w 2020 roku podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych nie będzie.

W komunikacie Urzędu Regulacji Energetyki napisano, że decyzje dotyczą czterech przedsiębiorstw pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót.

Decyzja URE oznacza, że ci czterej sprzedawcy będą stosować w rozliczeniach z klientami dotychczasowe ceny energii elektrycznej.

W ocenie prezesa urzędu obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen energii - poinformował w poniedziałek URE.

Wnioski o zatwierdzenie taryf wpływały do URE do końca lutego 2020 roku.