Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odzyskuje władzę nad PZU. Walkę o kontrolę nad największym polskim ubezpieczycielem przegrał natomiast wicepremier Mateusz Morawiecki. Późną nocą wymienienie zostali członkowie rady nadzorczej, którzy powołali nowego prezesa PZU Pawła Surówkę.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odzyskuje władzę nad PZU. Walkę o kontrolę nad największym polskim ubezpieczycielem przegrał natomiast wicepremier Mateusz Morawiecki. Późną nocą wymienienie zostali członkowie rady nadzorczej, którzy powołali nowego prezesa PZU Pawła Surówkę.
Paweł Surówka /PAP/Marcin Obara /PAP

Początkowo PZU kontrolował minister skarbu Dawid Jackiewicz. Gdy został usunięty z rządu, to całą spółkę przejął Zbigniew Ziobro.

Od kilku tygodni ministra sprawiedliwości próbował usunąć wicepremier Mateusz Morawiecki. I niedawno nawet mu się udało. Morawiecki wprowadził do rady nadzorczej swoich ludzi i zwolnił prezesa Michała Krupińskiego, bliskiego przyjaciela rodziny Ziobrów.

Wczoraj jednak minister sprawiedliwości przypuścił kontratak. Przejął radę nadzorczą i w nocy powołał kolejnego swojego prezesa Pawła Surówkę - bliskiego współpracownika Krupińskiego.

Nieoficjalnie u Morawieckiego słychać, że to kompromis, że może tracimy prezesa, ale zachowujemy swoich ludzi. W obozie Ziobry natomiast strzelają korki od szampana.

Paweł Surówka to absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium.

W latach 2007 - 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej.

W latach 2013 - 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. Do stycznia 2016 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej.

Surówka posługuje się trzema językami: angielskim, francuskim i niemieckim.

“Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Surówkę, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym" - podkreśla spółka w komunikacie.

(mn)