​Komisja Europejska ponownie zwróciła się w środę do Polski, a także Łotwy, Węgier, Portugalii i Cypru o wdrożenie przepisów UE dotyczących ubezpieczeń. Nowe regulacje mają zapewnić dobrą kondycję finansową firm ubezpieczeniowych.

​Komisja Europejska ponownie zwróciła się w środę do Polski, a także Łotwy, Węgier, Portugalii i Cypru o wdrożenie przepisów UE dotyczących ubezpieczeń. Nowe regulacje mają zapewnić dobrą kondycję finansową firm ubezpieczeniowych.
Euro (zdjęcie ilustracyjne) /Aneta Łuczkowska /RMF FM

Chodzi o tzw. dyrektywę Wypłacalność II oraz dyrektywę Omnibus II. Zastąpiły one 14 dyrektyw dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji, które uprzednio były znane jako Wypłacalność I.

Komisja Europejska informuje, że nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2016 r., a termin ich wdrożenia do prawa krajowego upłynął 31 marca 2015 r.

"Wnioski Komisji mają formę uzasadnionych opinii, przesłanych po tym, jak w maju 2015 r. do tych państw członkowskich zostały wystosowane wezwania do usunięcia uchybienia. Państwa te odpowiedziały na wspomniane wezwania, jednak Komisja w dalszym ciągu jest zdania, że transpozycja dyrektyw nie została ukończona w tych państwach członkowskich" - podała Komisja Europejska.

Poinformowała też, że jeśli pięć państw nie wdroży przepisów, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

(ph)