Rosną wynagrodzenia w działających w Polsce firmach. W kwietniu pensje wzrosły o 14,1 procent - tak przynajmniej wynika z najnowszych danych GUS. Jak czytamy "przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. wyniosło 6626,43 zł, co oznacza wzrost o 14,1 proc. rdr". Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,8 proc.

W kwietniu rdr wzrosło też zatrudnienie o 2,8 proc. W marcu wynosiło +2,4 proc.

Według danych statystycznych, w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do kwietniowego. Najbardziej korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie podmioty z sekcji budownictwo.

W przetwórstwie przemysłowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 9,6, wyższym od notowanego w kwietniu (minus 11,5). W budownictwie zaś wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 14, a więc nieco wyżej niż w kwietniu, gdy było to minus 15,4 proc.

W handlu hurtowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był na poziomie plus 0,4 - podobnym jak w kwietniu (plus 0,9). W handlu detalicznym zaś majowy wskaźnik wyniósł minus 5,7, czyli był wyższy niż przed miesiącem (minus 7,5).

W transporcie i gospodarce magazynowej w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 6,1, zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (minus 5,8). W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był w maju na poziomie plus 5,4 wobec minus 4,0 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w za-kresie zakwaterowania formułują korzystne oceny koniunktury (plus 5,2), zbliżone do zgłaszanych przez jednostki gastronomiczne (plus 5,5).

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sektorze informacja i komunikacja ukształtowała się na poziomie plus 12,8, zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (plus 14,1). W finansach i ubezpieczeniach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) wyniósł w maju na poziomie plus 18,4, wyższym od notowanego w ubiegłym miesiącu (plus 13,9).

Zaczyna się chyba najgorsza rzecz, która może być, czyli pogoń za cenami i odwrotnie. Ucieczka cen przed płacami. Jeśli popatrzeć na te wyniki, to widać, że to z miesiąca na miesiąc wzrost płac przyspiesza. Jeszcze w końcu zeszłego roku mieliśmy wzrosty płac o 8 - 9 proc. Na początku roku mieliśmy koło 10ciu proc., teraz mamy już 14 - mówi ekonomista w radiu RMF24 prof. Witold Orłowski.

Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu rdr wzrosły o 23,3 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu  wzrosły rdr o 23,3 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w kwietniu wzrosły o 20,7 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,1 proc.

W kwietniu ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 45,1 proc., po wzroście o 35,9 proc. w marcu - informuje GUS.

W stosunku do marca ceny wzrosły o 8,7 proc.

W czasie inflacji tak jest. Kto nie jest w stanie przycisnąć szefa w sprawie podwyżki, ten będzie miał teraz gorzej. Czy teraz jest ostatni moment na poproszenie szefa o podwyżkę? Nic podobnego. Z miesiąca na miesiąc będzie kolejny i kolejny moment. Będziemy patrzeć, jak wysoko inflacja idzie w górę i w zależności od tego, musimy się starać, aby nasze płace tez ją dogoniły. Chociaż pracodawcy będą oczywiście opierać się, pokazując pogarszające się wyniki firm i to jest też prawda - mówi Orłowski.