Ministrowie finansów strefy euro spotkają się 20 listopada na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie Grecji. Ministrowie zgodzili się w kwestii przyznania Grecji dwóch kolejnych lat na reformy.

Grecki parlament uchwalił w nocy budżet na rok 2013 rok. Przewiduje on posunięcia oszczędnościowe w wysokości 9,4 mld euro, których domagała się tzw."trojka" (KE, MFW i EBC). czytaj więcej

Na spotkaniu w Brukseli nie zapadła natomiast decyzja o odblokowaniu kolejnej transzy pomocy dla Grecji w wysokości ponad 31 mld euro. Ateny miały nadzieję, że to nastąpi m.in. po uchwaleniu budżetu na rok 2013, przewidującego radykalne posunięcia oszczędnościowe. Bez tego zastrzyku finansowego Grecji grozi niewypłacalność.

Jesteśmy blisko porozumienia i zrobię wszystko, by właściwa decyzja zapadła 20 listopada - oświadczył szef eurogrupy Jean-Claude Juncker na zakończenie trwającego sześć godzin spotkania ministrów finansów strefy euro.

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde oświadczyła, że "w nadchodzących dniach" trzeba jeszcze zweryfikować grecką ustawę budżetową, żeby upewnić się, że wszystkie uwzględnione w niej działania zostały podjęte.

W czasie spotkania ministrowie zgodzili się co do zasady w sprawie przyznania Grecji dwóch lat więcej na realizację programu oszczędności. Decyzja ma zostać sformalizowana w czasie kolejnego spotkania eurogrupy - podały źródła europejskie.

Wielu analityków uważa, że nierealistyczne jest oczekiwanie redukcji greckiego długu do 120 proc. PKB w 2020 roku, podczas gdy w 2014 roku może on sięgnąć 190 proc. PKB.