Były minister skarbu, Aleksander Grad, został powołany na członka rady nadzorczej spółki Tauron - poinformowała spółka.

"Obradujące w dniu 7 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 lutego 2014 roku Pana Aleksandra Grada do składu Rady Nadzorczej III kadencji  TAURON Polska Energia S.A.", głosi komunikat.
Od połowy 2012 r. Aleksander Grad jest prezesem spółki  PGE EJ 1, która odpowiada za przygotowanie do budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej i należy do grupy PGE - jednego z konkurentów Tauronu.

Tauron poinformował jednak, że w jego ocenie były minister "nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Tauron Polska Energia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu".