Uczeni z uniwersytetu w Londynie stworzyli profil psychologiczny fanów heavy metalu. Zbadali w tym celu ponad 400 osób i doszli do zaskakujących wniosków.

Uczeni zbadali 195 kobiet i 219 mężczyzn. Najpierw poprosili ochotników o przesłuchanie i ocenienie dziesięciu utworów, a następnie o wypełnienie ankiety, w której padały pytania natury osobistej. Porównując te odpowiedzi stworzyli profil psychologiczny heavymetalowców. Niektóre konkluzje były zaskakujące.

Okazuje się na przykład, że zwolennicy ostrej muzyki podchodzą do swych gustów w podobny sposób, jak melomani słuchający muzykę klasyczną - są mianowicie podobnie obsesyjni. Na tym nie kończą się pokrewieństwa: są także w podobnym stopniu kreatywni, nie nudzą się sami ze sobą. I miewają skłonności do ukrywania swych emocji.

Cechą, która łączy fanów heavy metalu, jest ponadprzeciętna potrzeba zdobywania nowych doświadczeń i chęć bycia indywidualistą.

Według uczonych, fanów tego gatunku muzycznego charakteryzuje także zaniżone poczucie własnej wartości, związane z negowaniem autorytetów i niewielka skłonność do przeżywania wzruszeń religijnych.

W swoim raporcie naukowcy utrzymują, że błędem jest stosowanie uproszczonych stereotypów wobec zwolenników tego ostrego gatunku muzyki. Jak dodają, lepiej spróbować głębiej zrozumieć ich potrzeby psychologiczne.