Głazy znane jako "kamienie głodu" na nowo pojawiły się na powierzchni, gdy przez suszę opadła rzeka Łaba. Na kilkunastu odkrytych głazach widnieją napisy z ostrzeżeniami przed "nadchodzącymi ciężkimi czasami". Najstarsza wyryta data to 1616, oprócz niej na tym samym kamieniu widnieje napis "Kiedy mnie zobaczysz, płacz". Głaz ten uważany jest za jeden z najstarszych punktów orientacyjnych w Europie Środkowej.