Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła rezolucję, w której apeluje o rozpoczęcie działań związanych z odbudową Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Wyraża też poparcie dla działań mających na celu wstąpienie Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej.

Rezolucję w sprawie rozpoczęcia prac nad "ukraińskim Planem Marshalla" krakowscy radni skierowali do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, rządu Polski oraz Sejmu i Senatu. Dokument zatytułowany "Irpień" został zredagowany w dwóch językach - polskim i ukraińskim.

Nazwa rezolucji - wyjaśnili jej inicjatorzy - odnosi się do miasta Irpień, które doświadczyło tragicznych skutków okupacji armii rosyjskiej. "Miasto zostało zniszczone w 80 proc., dlatego zostało wybrane jako nazwa rezolucji" - uzasadnili radni.

"Na rządzie polskim i państwach europejskich spoczywa moralny obowiązek wzięcia udziału w odbudowie Ukrainy. Ich walka jest wojną o swoją Ojczyznę, ale również o bezpieczną Europę, dlatego apelujemy do wszystkich rządów, narodów i państw o rozpoczęcie aktywnych działań mających na celu rozpoczęcie przygotowań do odbudowy Ukrainy po zwycięskim odparciu rosyjskiej inwazji" - głosi dokument.

"Muszą to być działania wieloletnie, a nie jednorazowe. Analogicznie do planu Marshalla, który pomógł odbudować Europę po II wojnie światowej i zapewnił gospodarcze fundamenty europejskiej demokracji" - napisano w rezolucji.

Radni wyrazili przekonanie, że "trwały i długoletni pokój w Ukrainie może być zapewniony wyłącznie, jeżeli Ukraina zostanie stałą częścią europejskich i światowych struktur politycznych i militarnych". "Dlatego akces Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej jest jedynym sposobem na zapewnienie długoletniego pokoju w tej części Europy" - wskazali w dokumencie.

Zdaniem jednego z inicjatorów rezolucji radnego Łukasza Wantucha jest to pierwszy oficjalny akt prawny w Polsce popierający wejście Ukrainy do UE i NATO wzywający do opracowania "ukraińskiego Planu Marshalla". Czterech krakowskich radnych głosowało w tej sprawie przebywając w Kijowie.