Zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym, msza święta w Archikatedrze Św. Jana odprawiona przez metropolitę warszawskiego abp. Kazimierza Nycza, uroczyste przekazanie insygniów Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Orła Białego - to główne elementy piątkowej uroczystej inauguracji prezydentury Bronisława Komrowskiego.

Na godz. 10 zaplanowano posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, przed którym Bronisław Komorowski złoży przysięgę. Prezydent elekt i jego żona Anna przyjadą do Sejmu kilka minut wcześniej; przy wejściu głównym przywitają ich szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu - Lech Czapla i Ewa Polkowska, nieco dalej przy schodach prowadzących na salę obrad powitają parę prezydencką marszałkowie Sejmu i Senatu - Grzegorz Schetyna i Bogdan Borusewicz.

Marszałek Sejmu otworzy posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (połączone obie izby parlamentu - Sejm i Senat); odegrany zostanie hymn państwowy.

Przed Zgromadzeniem Narodowym Komorowski, w towarzystwie małżonki Anny, złoży uroczystą przysięgę: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Przysięgę może zakończyć słowami Tak mi dopomóż Bóg.

Następnie prezydent wygłosi orędzie. Czapla mówił wcześniej dziennikarzom, że to właśnie w swoim wystąpieniu Komorowski ma wspomnieć zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

W trakcie uroczystości prezydent i jego małżonka zasiądą na sali plenarnej na miejscach przeznaczonych dla pary prezydenckiej.

Po zaprzysiężeniu Komorowski, wraz z marszałkami Sejmu i Senatu, złoży kwiaty przed tablicą upamiętniającą parlamentarzystów poległych w II wojnie światowej. Spotka się także - w gabinecie marszałka Sejmu - z Konwentami Seniorów obu izb.

Jaruzelskiego nie będzie na zaprzysiężeniu

Gośćmi uroczystości zaprzysiężenia będą m.in. byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz członkowie rządu. Zaproszony został także gen. Wojciech Jaruzelski. Ale w uroczystościach - jak dowiedział się tvn24.pl - udziału nie weźmie. Swoją osobą nie chcę stwarzać dyskomfortu szeregu posłom, którzy niewątpliwie nie są zwolennikami mojej obecności - tłumaczy swoją decyzję.

Zaproszenia zostały skierowane także m.in. do prymasa Józefa Kowalczyka i metropolity warszawskiego abp Kazimierza Nycza, a także do przedstawicieli innych wspólnot religijnych w Polsce: zwierzchnika Kościoła Prawosławnego abp. Sawy, Naczelnego Rabina w Polsce Michaela Schudricha, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp. Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp. Edwarda Puśleckiego, zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp. Ludwika Jabłońskiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp. Marka Izdebskiego oraz abp. Jeremiasza - prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

W zaprzysiężeniu wezmą udział także byli marszałkowie Sejmu i Senatu, który nie zasiadają obecnie w parlamencie: Wiesław Chrzanowski, Józef Oleksy, Marek Jurek, Adam Struzik, Longin Pastusiak oraz Alicja Grześkowiak. Obecny ma być także szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch, dowódcy sił zbrojnych, a także przedstawiciele instytucji państwowych, korpus dyplomatyczny akredytowany w Polsce, prezydent Warszawy, przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej oraz rodzina prezydenta elekta i jego przyjaciele.

Posłowie i senatorowie PiS, którzy wezmą udział w uroczystości zaprzysiężenia, planują na znak żałoby po tragicznie zmarłym Lechu Kaczyńskim wpiąć w klapy czarne wstążki.

W południe msza w Archikatedrze Warszawskiej

Po uroczystości w Sejmie, która ma zakończyć się tuż po godz. 11, nowo zaprzysiężony prezydent weźmie udział w mszy, która rozpocznie się o godz. 12 w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana. Mszę będzie koncelebrował abp Nycz.

W warszawskiej Archikatedrze wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga; Władysław IV zaprzysięgał tam pacta conventa (umowa zawierana pomiędzy królem elektem i wyborcami). W Archikatedrze koronowani byli królowie Stanisław Leszczyński i Stanisław August Poniatowski. To tutaj ostatni polski król przysięgał wierność Konstytucji 3 Maja.

Z kolei o godz. 14 na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość przekazania prezydentowi insygniów Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Orła Białego.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent z tytułu wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule Orderu. Staje się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., a reaktywowany w 1921 r. i przywrócony w 1992 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla RP, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom innych państw.

Order Odrodzenia Polski - ustanowiony w 1921 r. - nadawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

Prezydencka para zawita do Belwederu

O godz. 16 zaplanowane jest powitanie pary prezydenckiej w Belwederze. Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski przed tygodniem mówił dziennikarzom, że przez kilka miesięcy po zaprzysiężeniu siedzibą prezydenta będzie właśnie Belweder, bo w Pałacu Prezydenckim trwa remont.

Formalnie przejęcie przez Komorowskiego zwierzchnictwa nad armią nastąpi natomiast 15 sierpnia w dniu Święta Wojska Polskiego.