Sąd Najwyższy uznał wybory prezydenckie za ważne. Do sądu wpłynęło 378 protestów wyborczych: 131 pozostawił bez dalszego biegu; w stosunku do 233 protestów sąd wydał opinię, że zarzuty w nich zawarte nie były zasadne. 16 protestów zostało uznanych za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów.

W drugiej turze Bronisław Komorowski otrzymał 53,01, a Jarosław Kaczyński 46,99 proc. głosów. Zaprzysiężenie odbędzie się 6 sierpnia.

Posiedzenie Sądu zakłóciło dwóch mężczyzn, którzy domagali się rozpatrzenia odwołań od postanowień sądu o nieuznaniu protestów wyborczych.

Uchwała w sprawie ważności wyborów jest podejmowana nie później niż w 30. dniu po podaniu wyników wyborów do wiadomości publicznej przez PKW na posiedzeniu z udziałem prokuratora generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.