Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania wyborcze dziewięciu komitetów, w tym Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Napieralskiego, kandydujących w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Bez zastrzeżeń przyjęto sprawozdania czterech komitetów.

Państwowa Komisja Wyborcza nie miała zastrzeżeń wobec komitetów: Bronisława Komorowskiego, Gabriela Janowskiego, Radosława Mazurskiego i Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego.

Ze wskazaniem na uchybienia przyjęte zostały sprawozdania komitetów:

- Marka Jurka (uchybienia polegają na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego komitetu wyborczego zastrzeżenia o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat oraz przyjęciu przez komitet wyborczy środków finansowych w formie wpłaty gotówki);

- Waldemara Pawlaka(uchybienie polega na umieszczeniu na stronie internetowej komitetu wyborczego rejestru wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w formie niezgodnej z wymaganą);

- Bogdana Ziętka (uchybienie polega na gromadzeniu środków finansowych komitetu wyborczego poza rachunkiem bankowym).

PKW podała, że odrzucone zostały sprawozdania dziewięciu komitetów wyborczych:

- Jarosława Kaczyńskiego - (sprawozdanie zostało odrzucone wskutek wpłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań komitetu wyborczego, co jest równoznaczne z udzielaniem komitetowi pożyczek pozabankowych);

- Janusza Korwin-Mikkego - (sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet wyborczy wartości niepieniężnej w postaci prawa do umieszczenia na jego stronie internetowej nazwy i logo partii politycznej);

- Andrzeja Leppera - (sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet wyborczy wartości niepieniężnej w postaci prawa użytkowania lokalu partii politycznej, spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań komitetu wyborczego, co jest równoznaczne z udzielaniem komitetowi pożyczek pozabankowych);

- Kornela Morawieckiego - (sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet wyborczy środków finansowych po dniu wyborów);

- Grzegorza Napieralskiego - (sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet wyborczy wartości niepieniężnej w postaci prawa do umieszczenia na jego stronie internetowej nazwy i logo partii politycznej oraz wydatkowania przez komitet wyborczy środków finansowych na cele niezwiązane z wyborami);

- Andrzeja Olechowskiego - (sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań komitetu wyborczego, co jest równoznaczne z udzielaniem komitetowi pożyczek pozabankowych);

- Bogdana Szpryngiela - (Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet wyborczy środków finansowych po dniu wyborów);

- Ludwika Wasiaka - (sprawozdanie zostało odrzucone wskutek z powodu nieudzielenia wyjaśnień dotyczących sposobu sfinansowania kosztów działalności komitetu wyborczego, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o wyborze Prezydenta, których naruszenie skutkuje odrzuceniem sprawozdania);.

- Józefa Franciszka Wójcika - (Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet wyborczy wartości niepieniężnej w postaci pokrycia przez osoby fizyczne kosztów podróży związanych ze złożeniem Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu).

PKW podała, że sprawozdania nie złożył komitet wyborczy Romana Mariusza Sklepowicza. Do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązane było 17 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach 20 czerwca i 4 lipca 2010 roku.