Upały już kolejny dzień dają się nam we znaki. Szczególnie uciążliwe są dla tych, którzy gorące dni muszą spędzać w pracy. Kodeks pracy przewiduje jednak pewne udogodnienia dla pracowników, a na pracodawców nakłada obowiązki związane z taką sytuacją.

Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek dostarczać nieodpłatnie napoje, podczas pracy w wysokiej temperaturze, głównie podczas upałów. Mają być one dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących.

Obowiązek taki występuje podczas pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C oraz na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;

W przypadku pracy w gorącym mikroklimacie napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Każda osoba, wykonująca prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze, pozbawiona dostępu do bieżącej wody, musi mieć zapewnione do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie. Do tego, przy najcięższych pracach, wymagany jest posiłek profilaktyczny.

Zmiana godzin pracy, dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy lub inne udogodnienia to już tylko kwestia dobrej woli pracodawcy. Kodeks pracy nie przewiduje takich obowiązków.