Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ujawniła cały, 12-punktowy tekst podpisanego w piątek w Mińsku porozumienia o zawieszeniu broni na wschodniej Ukrainie. Mowa jest w nim m.in. o nadaniu specjalnego statusu Donbasowi, decentralizacji władzy i przeprowadzeniu przedterminowych wyborów lokalnych.

Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli separatystów: Aleksandra Zacharczenko i Igora Płotnickiego, byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę oraz przez ambasadora Rosji w Kijowie Michaiła Zurabowa i przedstawicielkę OBWE ds. uregulowania sytuacji na Ukrainie Heidi Tagliavini.

Separatyści otrzymali zapewnienie decentralizacji władzy i specjalnego statusu dla oddzielnych rejonów Donbasu, co ma regulować ustawa. Władze ukraińskie zobowiązały się też do przeprowadzenia przedterminowych wyborów lokalnych w opanowanych przez separatystów regionach. Kolejny z punktów mówi o wyprowadzeniu z Donbasu uzbrojonych, nielegalnych formacji bojowników i najemników oraz utworzeniu stref bezpieczeństwa na rosyjsko-ukraińskiej granicy, którą w Donbasie ma kontrolować OBWE. Na razie nie wiadomo, czy te zapisy zostaną zrealizowane, bo na wschodzie wciąż są wojska rosyjskie i uzbrojone oddziały separatystów. 

Zobacz oryginał podpisanego porozumienia

1. Zabezpieczyć natychmiastowe dwustronne wstrzymanie użycia broni.
2. Zabezpieczyć monitoring i weryfikację przez OBWE reżimu zawieszenia broni.
3. Przeprowadzić decentralizację władzy , w tym także przez przyjęcie przez Ukrainę ustawy "O czasowej organizacji samorządu lokalnego w oddzielnych regionach obwodów donieckiego i ługańskiego" (ustawa o specjalnym statusie).
4. Zabezpieczyć stale działający monitoring na ukraińsko-rosyjskiej granicy państwowej i weryfikację przez OBWE wraz ze stworzeniem strefy bezpieczeństwa w przygranicznych rejonach Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.
5.Niezwłocznie uwolnić wszystkich zakładników i nielegalnie przetrzymywane osoby.
6. Przyjąć ustawę o niedopuszczalności prześladowania i karania osób w związku z wydarzeniami w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego.
7. Kontynuować szeroki ogólnonarodowy dialog.
8.Podjąć działania dla poprawy sytuacji humanitarnej w Donbasie.
9. Zabezpieczyć przeprowadzenie przedterminowych wyborów lokalnych w oparciu o ustawę "O czasowej organizacji samorządu lokalnego w oddzielnych regionach obwodów donieckiego i ługańskiego" (ustawa o specjalnym statusie).
10. Wyprowadzić nielegalne formacje zbrojne, technikę wojskową, a także bojowników i najemników z terytorium Ukrainy.
11. Przyjąć program ekonomicznego odrodzenia Donbasu i przywrócenia funkcjonowania regionu.
12. Przedstawić gwarancje bezpieczeństwa dla uczestników konsultacji.