Co najmniej 669,1 mln zł będą kosztować polskich ubezpieczycieli ubiegłoroczne powodzie, wynika z informacji uzyskanych przez "Parkiet" w Komisji Nadzoru Finansowego. Tyle wyniosła wartość zobowiązań towarzystw wobec powodzian, którzy zgłosili do końca 2010 r. niemal 270 tys. szkód.

Łączna wartość zobowiązań towarzystw z tego tytułu - biorąc pod uwagę także reasekurację - sięgnęła 1,678 mld zł. Udział reasekuratorów w szacowanych szkodach wynosi więc 61 proc.

Do końca grudnia ub. roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły poszkodowanym 1,214 mld zł, w tym 531,6 mln z własnej kieszeni. Reszta pieniędzy pochodziła od reasekuratorów.

Straty związane z ubiegłorocznymi powodziami szacuje się na 12 mld zł. To o pół miliarda zł mniej niż kosztowała powódź z 1997 roku.