W celu oszacowania skali zniszczeń powstałych w wyniku powodzi Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa PSP i RCB analizuje m.in. mapy satelitarne. Zostały one udostępnione przez europejski program globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa GMES.

Polska uczestniczy w programie GMES (Global Monitoring of Environmental and Security) od lipca 2004 roku. Jego celem jest zapewnienie stałej i szybkiej informacji o środowisku i jego zagrożeniach, zarówno naturalnych, jak i powodowanych przez człowieka. W tym celu wykorzystywane są najnowsze techniki obserwacji - mapy satelitarne, zdjęcia lotnicze oraz badania naziemne - powiązane w jeden system.

GMES funkcjonuje w trzech sferach: obserwacji powierzchni ziemi, obserwacji mórz i oceanów oraz w zakresie zarządzania kryzysowego - przy przewidywaniu zjawisk atmosferycznych. Zdjęcia satelitarne umożliwiają m.in. określanie powierzchni nielegalnych wyrębów lasu i zanieczyszczonej wody.

Program jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest europejskim wkładem w ogólnoświatowy system monitoringu i zarządzania Ziemią - GEOSS (Global Earth Observation System of Systems).

Rolą GMES jest m.in. ostrzeganie przed nadchodzącymi katastrofami naturalnymi (wichurami, powodziami itp.), zbieranie danych o globalnym ociepleniu, monitorowanie jakości wody i powietrza, pomaganie w zarządzaniu ruchem. GMES korzysta z danych zbieranych przez różne urządzenia pomiarowe, w tym lądowe, wodne, a także te pochodzące z satelitów.

W 2008 roku GMES otrzymał imię Mikołaja Kopernika (Kopernicus). Urzędnicy UE tłumaczą, że wybrali nazwisko polskiego astronoma, gdyż był to człowiek, który przyczynił się do wielkiego rozwoju nauki. Nie bez znaczenia jest także to, że studiował i pracował w różnych krajach Europy.