Co mam zrobić, gdy moja przychodnia jest zamknięta? Czy lekarz przyjdzie na wizytę domową? Czy przepadnie mi kolejka, jeśli planowany zabieg został odwołany? – to niektóre z pytań, które zadają pacjenci w związku z obecnymi zmianami w funkcjonowaniu służby zdrowia. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości zamieszczono na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pacjenci pytają m.in. o to, co zrobić, gdy przychodnia lekarza rodzinnego albo gabinet stomatologiczny zostały zamknięte. Biuro rzecznika informuje, że wtedy o pomoc można się zwrócić do innej placówki medycyny rodzinnej (POZ), która ma podpisaną umowę z NFZ. Nie ma w takim przypadku ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania pacjenta. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się telefonicznie z wybraną przychodnią i opisać swoją sytuację.

W przypadku gabinetów stomatologicznych, zgodnie z zaleceniami NFZ, udzielanie świadczeń wykonywanych planowo powinno być ograniczone do niezbędnego minimum lub czasowo zawieszone. Przypadki pilne powinno się konsultować z lekarzem dentystą. Lista otwartych gabinetów stomatologicznych jest na stronie internetowej wojewódzkich oddziałów NFZ.

Pacjenci pytają też o to, czy w sytuacji odwołania zabiegu planowego przepada im kolejka. "Jeśli Twój zabieg został odroczony - Twoja kolejka nie przepada!. Pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu" - odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta. 

Zgłaszane pytania dotyczą też szczepień dzieci. Czy w obecnej sytuacji mogą być one wykonywane zgodnie z wcześniejszymi planami? "Minister Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny rekomendują odroczenie obowiązkowych szczepień do 18 kwietnia 2020 r. Od tych rekomendacji mogą pojawić się wyjątki. Do szczepienia może dojść w przypadku występowania uzasadnionych przesłanek medycznych, ale wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który jest zobowiązany podjąć ostateczną decyzję" - wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta. 

Pytania dotyczą też przekształcenia szpitali w jednoimienne placówki zakaźne. Gdzie w związku z tym udać się po pomoc w sytuacji nagłej? RPP odpowiada, by w sytuacji nagłej udać się do każdego szpitala, który w swojej strukturze ma oddział ratunkowy. Oddziały te nie podlegają rejonizacji.

Czy personel może nie wpuścić do środka pacjenta, który stoi przed drzwiami przychodni? Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że należy maksymalnie ograniczyć wizyty w placówkach medycznych. "Kontakt z lekarzem ma odbywać się przede wszystkim telefonicznie w formie teleporady. Jeśli nie musisz, nie idź do przychodni. Bardzo wiele rzeczy można załatwić za pośrednictwem telefonu. Nie oznacza to jednak, że placówka medyczna może być kompletnie zamknięta dla pacjentów" - wyjaśnia. Jeśli lekarz stwierdzi potrzebę osobistego zbadania pacjent, powinien móc przyjść do przychodni" - dodaje. Jeżeli pacjent uzna, że w sposób nieuzasadniony odmówiono mu możliwości konsultacji z lekarzem w przychodni, powinien to zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta. 

Pacjenci pytają też o to, jak w obecnej sytuacji uzyskać receptę lub zwolnienie lekarskie. "W ramach teleporady możliwe jest uzyskanie zarówno recepty, jak i zwolnienia lekarskiego. Jeśli lekarz, podczas rozmowy telefonicznej, uzna, że musi Cię zbadać osobiście, wyznaczy godzinę wizyty w przychodni. W sytuacjach nagłych możesz także skorzystać z możliwości uzyskania recepty farmaceutycznej w aptece" - wyjaśnia RPP.