W Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące stanu epidemii. Wprowadza ono kolejne rozwiązania zapowiedziane przez rząd.

W rozporządzeniu wskazano m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wyjątki dotyczą także zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług.

Ograniczenie nie dotyczy również wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.


Zdecydowano, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób - wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo - dwie osoby mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego -zgodnie z rozporządzeniem, w tym samym czasie może nimi podróżować nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Nowe przepisy zakazują organizowania zgromadzeń od 25 do 11 kwietnia. Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Wciąż działaja też wprowadzone wcześniej regulacje związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa - m.in. zmiany w funkcjonowaniu centrów handlowych i obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.