Mamy zauważalną poprawę na rynku pracy. W tej chwili tylko 7 procent firm planuje zwolnienia pracowników. Zatrudniać natomiast chce 11 procent przedsiębiorców - wynika z najnowszego badania kondycji firm i nastrojów przeprowadzonego pod koniec sierpnia przez Polski Fundusz Rozwoju i Polski Instytut Ekonomiczny. Nadal blisko 2/3 polskich firm tnie koszty działalności.

Pod koniec sierpnia udział firm planujących redukcję zatrudnienia wzrósł o 1 punk procentowy w porównaniu do końca lipca. Firm planujących zwiększenie zatrudnienia zmalał o 2 punkty procentowe. Wynosił odpowiednio 7 proc. i 11 procent.

Wśród dużych przedsiębiorstw zmalał odsetek firm planujących wzrost zatrudnienia (-8 pp.) i równocześnie odsetek mających w planach zmniejszenie zatrudnienia (-6 pp.). O 4 punkty procentowe wzrósł odsetek firm handlowych planujących zwiększenie zatrudnienia.

W porównaniu do początku kwietnia widać, że udział firm planujących utrzymanie zatrudnienia zwiększył się z 62 proc. do 79 proc. na koniec sierpnia (+17 pp.). Jednocześnie odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia wzrósł o 9 pp., a odsetek planujących zmniejszenie zatrudnienia zmalał o 21 p proc. - czytamy w komunikacie.

Kto zwalnia, kto zatrudnia?

Z badania wynika, że w lipcu i sierpniu 84 proc. przedsiębiorców nie dokonało żadnych zmian kadrowych. 6 proc. firm zmniejszyło liczbę zatrudnionych, a 9 proc. zwiększyło liczbę pracowników. Zwiększenie zatrudnienia najczęściej występowało w firmach małych (14 proc.).  76 procent pytanych pracowników ocenia, że utrata pracy w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobna.

Jak zaznaczył zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Andrzej Kubisiak, w okresie wakacyjnym na rynku pracy przeważały strategie przewidujące status quo pod względem wynagrodzeń i stanu zatrudnienia.

Oznacza to, że w sezon jesienno-zimowy, pomimo utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego, polskie firmy wchodzą z większym optymizmem niż jeszcze pół roku temu, czego oznaką tego przywracanie części pracowników do pełnego wymiaru czasu pracy - ocenił.

Wdrażanie systemów pracy zdalnej jest elementem strategii dla 23 proc. firm. Ich wprowadzenie stanowi priorytet w ciągu najbliższych 12 miesięcy dla 38 proc. dużych zakładów oraz 17 proc. mikrofirm.

Cięcie kosztów

Z badania PIE wynika, że pandemia zmusza firmy do cięcia kosztów działalności. Łącznie 63 proc. przedsiębiorstw deklaruje takie działania jako element swojej strategii. Do innych należą wprowadzanie nowych produktów/usług i ekspansja na nowe rynki (52 proc.), a także wykorzystywanie wielokanałowej sprzedaży (40 proc.) - czytamy.

Pandemia wpłynęła również na spadek udziału firm, które korzystają z niektórych zewnętrznych form finansowania. Pod koniec sierpnia 35 proc. ankietowanych przedsiębiorstw deklarowało korzystanie z kredytu bankowego. Mniejszą popularnością cieszy się także kredyt kupiecki (z 21 proc. przed pandemią do 17 proc. obecnie) oraz usługi factoringowe (z 11 proc. do 8 proc.) - wskazano.

Autorzy badania podają, że coraz więcej firm pozytywnie ocenia swoją płynność finansową. 12 proc. przebadanych przedsiębiorstw odnotowało wzrost sprzedaży pod koniec sierpnia względem końca lipca. To wzrost o 6 pp. od początku kwietnia. Blisko połowa (47 proc.) przedsiębiorstw utrzymała sprzedaż na niezmienionym poziomie - to o 13 pp. więcej niż w pierwszej fali badania z początku kwietnia.

Płynność finansowa

Prawie 2/3 przebadanych firm (64 proc.) ocenia swoją płynność finansową jako dostateczną, by przetrwać okres powyżej 3 miesięcy. To wzrost o 25 pp. w porównaniu do połowy kwietnia, kiedy taki stan deklarowało 39 proc. przedsiębiorstw w Polsce. Brak płynności finansowej deklaruje 3 proc. firm - o 8 pp. mniej niż w połowie kwietnia.

10 proc. przedsiębiorstw notuje wzrost zamówień, połowa utrzymuje stałą ich liczbę, a 1/3 odnotowuje spadek liczby nowych zamówień.