Dziś drugi dzień egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie rozwiązują zadania z części matematyczno-przyrodniczej. Punktualnie o godz. 9:00 do egzaminu przystąpiło ponad 360 tys. gimnazjalistów. Rezultat sprawdzianu będzie miał wpływ na przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Arkusze i odpowiedzi z tej części egzaminu pojawią się na naszej stronie.

Dziś drugi dzień egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie rozwiązują zadania z części matematyczno-przyrodniczej. Punktualnie o godz. 9:00 do egzaminu przystąpiło ponad 360 tys. gimnazjalistów. Rezultat sprawdzianu będzie miał wpływ na przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Arkusze i odpowiedzi z tej części egzaminu pojawią się na naszej stronie.
Uczniowie jednego z przemyskich gimnazjów krótko przed rozpoczęciem poniedziałkowego egzaminu (zdj. ilustracyjne) /Darek Delmanowicz /PAP

TUTAJ PUBLIKUJEMY ARKUSZE ZADAŃ I ODPOWIEDZI Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ. KLIKNIJ!>>>

Każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań - pierwszy o godzinie 9., drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi będzie przerwa.

Dziś w pierwszym bloku znajdują się zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku są natomiast zadania z matematyki. Na rozwiązanie zadań z pierwszego bloku gimnazjaliści mają 60 minut (dyslektycy 80 minut), a z drugiego - 90 minut (dyslektycy 135 minut).

W środę egzamin z języka obcego przeprowadzany zostanie na dwóch poziomach. Najpierw będzie test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Po przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Potrwa on 60 minut (dla dyslektyków 90 minut).

W poniedziałek natomiast gimnazjaliści zmierzyli się  z częścią humanistyczną.

Pytania nie były trudne - tak po wyjściu z egzaminu mówili nam gimnazjaliści z lubelskiej "osiemnastki. Było coś o Karolu Wielkim, o rozbiorach, były też pytania o prezydenta z WOS-u - opowiadali naszemu dziennikarzowi.  Łatwe, bardzo łatwe. Wszystkie zadania z tekstu można było wywnioskować - dodał jego kolega.

W tym roku rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania. W ubiegłym roku e-ocenianie zastosowano na terenie czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych, tj. OKE w Jaworznie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

Aby ukończyć gimnazjum, uczeń musi przystąpić do egzaminu. Jeśli z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może teraz zdawać egzaminu, to będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca.

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w 17 czerwca. Egzaminu gimnazjalnego nie można zdawać jeszcze raz, by uzyskać lepszy wynik.


(dp)