Za uczniami drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. Dziś zmierzyli się z częścią matematyczno-przyrodniczą. Na pierwszy ogień poszły zadania z biologii, fizyki, chemii i geografii. Arkusze i propozycje odpowiedzi z części przyrodniczej publikujemy na RMF 24.

Za uczniami drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. Dziś zmierzyli się z częścią matematyczno-przyrodniczą. Na pierwszy ogień poszły zadania z biologii, fizyki, chemii i geografii. Arkusze i propozycje odpowiedzi z części przyrodniczej publikujemy na RMF 24.
Egzamin gimnazjalny 2016: Ponad 360 tys. uczniów rozwiązywało zadania z części matematyczno-przyrodniczej /Darek Delmanowicz /PAP

ZOBACZ ARKUSZE ZADAŃ Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ >>>

ZOBACZ ARKUSZE ZADAŃ Z CZĘŚCI MATEMATYCZNEJ >>>

Na teście z wiedzy przyrodniczej gimnazjaliści mieli do rozwiązania 24 zadania. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

Egzamin był raczej trudny - przyznawali w rozmowie z dziennikarzem RMF FM gimnazjaliści z lubelskiej "osiemnastki". Zwłaszcza chemia. W jednym z zadań - ilustrowanym fragmentem układu okresowego pierwiastków - uczniowie musieli np. odpowiedzieć na pytania dotyczące reakcji rozkładu nadtlenku wodoru. Inne zadania ilustrowane było tablicą dotyczącą rozpuszczalności wybranych soli w wodzie.

Dość prosta zdaniem gimnazjalistów była z kolei geografia i fizyka. Zadania z fizyki dotyczyły m.in. przewodzenia ciepła, odbijania promieni w zwierciadle wklęsłym, siły wyporu ciała zanurzonego w wodzie.

Podobnie zdania z fizyki oceniają nauczyciele. Fizyka - dość przystępna, do zrobienia. Większość pytań dotyczyła materiału z klasy trzeciej. Jeśli zaś chodzi o zadania z geografii, to - jak mówią nauczyciele - ważna była przede wszystkim umiejętność kojarzenia faktów z różnych działów geografii. Biologia była raczej prosta i intuicyjna; wiele odpowiedzi sugerował tekst dołączony do zadań.

W zadaniach z biologii pytano m.in. o salamandrę plamistą, przewodzenie impulsów nerwowych, dziedziczność, zależność między pewnym gatunkiem mrówek a tropikalnymi akacjami.

ODPOWIEDZI Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ. ZADANIA Z FIZYKI, BIOLOGII, CHEMII I GEOGRAFII>>>

Propozycje rozwiązań z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przygotowali nauczyciele gimnazjum nr 18 w Lublinie.

O godz. 9 do egzaminu przystąpiło 360 tys. uczniów. Gimnazjaliści najpierw rozwiązali test z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. A później przystąpili do rozwiązywania zadań z matematyki.

Jutro natomiast ostatni dzień egzaminów, czyli test z wybranego języka obcego. Będzie on przeprowadzany na dwóch poziomach. Najpierw będzie test na poziomie podstawowym. Po przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym.

Za uczniami część humanistyczna

Gimnazjaliści swoje zmagania z egzaminem rozpoczęli od testów humanistycznych. O 9 pisali sprawdzian z historii i WOS-u, o 11 - z jęz. polskiego.

TUTAJ znajdziecie propozycje rozwiązań z WOS-u i historii!

TUTAJ znajdziecie odpowiedzi z języka polskiego

W środę uczniowie pisali egzamin z języka obcego

W środę gimnazjaliści pisali egzamin z języka obcego. Najwięcej - 86 proc. - wybrało język angielski.

TUTAJ znajdziecie arkusze i odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

TUTAJ znajdziecie arkusze i odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

(abs)