Egzamin gimnazjalny 2015 rozpocznie się jutro 21 kwietnia. Co trzeba mieć przy sobie? Czego na salę wnosić nie wolno? Sprawdźcie.

O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali.

Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

Uczeń powinien mieć przy sobie przybory do pisania i rysowania jak: długopis czy pióro z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę i podstawowe przybory geometryczne (linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz).

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Każda próba użycia takiego urządzenia może ozbnaczać przerwanie egzaminu.

I na koniec zła wiadomość dla miłośników "przedmiotów przynoszących szczęście". Według przepisów, maskotek i innych talizmanów nie można wnosić na salę egzaminacyjną.

Podczas egzaminu nie wolno:

a)      Opuszczać sali egzaminacyjnej (uczeń tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego)

b)      Zmieniać wylosowanego w sali miejsca

c)       Konsultować się z innymi zdającymi, rozmawiać z innymi uczniami

Po zakończeniu pierwszej części egzaminu na stronach RMF24 - około godz. 13 pojawią się arkusze zadań wraz z odpowiedziami. Około godz. 16 powinniście poznać rozwiązania z drugiej części testu.

[EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015. TUTAJ OPUBLIKUJEMY ARKUSZE I ODPOWIEDZI]


Na stronie RMF24 opublikujemy arkusze egzaminacyjne wraz z propozycjami odpowiedzi. 

Wszystko co o egzaminie wiedzieć trzeba: terminy i czas trwania [KLIKNIJ TUTAJ]

Co zrobić, by zobaczyć swoją pracę