Odbyła się rozmowa Siarhieja i Swiatłany Cichanouskich – napisano na kanale opozycjonistki w serwisie Telegram. Jak podkreślono, to ich pierwsza rozmowa od czterech miesięcy, czyli od czasu, gdy Siarhiej Cichanouski przebywa w areszcie.

"Właśnie odbyła się rozmowa telefoniczna Swiatłany i Siarhieja Cichanouskich. To pierwsza rozmowa od 4 miesięcy, od 134 dni" - napisano.

Robimy wszystko, co możliwe, żebyście jak najszybciej wszyscy wyszli na wolność - zwróciła się do męża Cichanouska. Robimy wszystko, co konieczne, by zmienić sytuację w republice. Trzymam się tylko dzięki Białorusinom - dodała.

Ludzie się boją, ale walczą sami ze sobą i wychodzą. Na pewno nikt się nie zatrzyma. To, co powinno się wydarzyć dalej, to rozmowy z władzami - powiedziała Cichanouska. Wyraziła przekonanie, że władze "nigdzie nie uciekną" przed rozmowami z opozycją.

Cichanouski zasugerował, że "trzeba być jakoś ostrzejszym". Ostrzejszym? Po prostu boję się o wszystkich, którzy są w więzieniach. Żeby na was wszystkich to się nie odbiło. No, ale będziemy ostrzejsi - oznajmiła Cichanouska.

Pod koniec września współpracownicy Siarhieja Cichanouskiego, blogera i aktywisty, który przebywa od czterech miesięcy w areszcie, poinformowali, że spędzi tam kolejne dwa miesiące.

Cichanouski został zatrzymany w czasie pikiety wyborczej 29 maja w Grodnie. Władze postawiły mu kilka zarzutów karnych, oskarżając przede wszystkim o organizację działań poważnie naruszających porządek publiczny i rzekomy opór wobec funkcjonariusza milicji. Obrońcy praw człowieka uznają postępowanie za motywowane politycznie.

Władze uniemożliwiły Cichanouskiemu start w wyborach prezydenckich. W związku z tym stosowne dokumenty złożyła jego żona, Swiatłana, stając się wkrótce główną rywalką Alaksandra Łukaszenki.

Według wielu Białorusinów to Cichanouska była zwyciężczynią wyborów 9 sierpnia, lecz oficjalnie zwycięstwo przyznano Łukaszence z wynikiem 80,1 proc. Na Białorusi nie cichnie od tego czasu protest przeciwko fałszerstwom.

Wcześniej w sobotę w serwisie Telegram kanał prezydenckiej służby prasowej Puł Pierwogo poinformował, że tego dnia Łukaszenka spotkał się w areszcie KGB z aresztowanymi członkami Rady Koordynacyjnej i zjednoczonego sztabu.