Mimo że zapadło jeszcze przed wtorkowym wyrokiem TK w sprawie zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów o Trybunale, postanowienie o niewyłączeniu z orzekania w niej tzw. sędziów-dublerów wciąż nie zostało przez TK ujawnione. Zdobyliśmy je: o tym, że sędziowie Muszyński i Cioch mogą orzekać w sprawie, która - zdaniem RPO - ich samych dotyczy, zdecydowali Grzegorz Jędrejek, Michał Warciński i prezes TK Julia Przyłębska.

Mimo że zapadło jeszcze przed wtorkowym wyrokiem TK w sprawie zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów o Trybunale, postanowienie o niewyłączeniu z orzekania w niej tzw. sędziów-dublerów wciąż nie zostało przez TK ujawnione. Zdobyliśmy je: o tym, że sędziowie Muszyński i Cioch mogą orzekać w sprawie, która - zdaniem RPO - ich samych dotyczy, zdecydowali Grzegorz Jędrejek, Michał Warciński i prezes TK Julia Przyłębska.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i sędzia Mariusz Muszyński /Radek Pietruszka /PAP

Od kilku dni staramy się uzyskać postanowienie w tej sprawie z samego Trybunału. Nie opublikowano go, jak działo się to w podobnych sytuacjach, w aktach samej sprawy, w zakładce "dokumenty w sprawie" na Internetowym Portalu Orzeczeń TK; rzecznik Trybunału nie ujawnił dotąd nawet nazwisk sędziów, którzy orzekali o odrzuceniu wniosku RPO.

Niepotrzebny wyrok?

Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek, że w sprawie niezgodnych z Konstytucją zasad wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego "konieczne jest podjęcie interwencji prawodawczej". Warto zwrócić uwagę, że projekt takiej właśnie interwencji od miesiąca czeka na rozpatrzenie przez Sejm,... czytaj więcej

Dokument otrzymaliśmy z biura Rzecznika. Trójka wybranych głosami PiS sędziów odrzuciła oparty na zasadzie "nikt nie może być sędzią we własnej sprawie" wniosek RPO, uzasadniając to tym, że obowiązująca ustawa o TK nie zna pojęcia wyłączenia z orzekania osoby, która nie jest sędzią TK - a tak właśnie konsekwentnie twierdzi RPO. Jego zdaniem, wybrani na zajęte miejsca Mariusz Muszyński i Henryk Cioch nie są sędziami Trybunału mimo złożenia ślubowania przed prezydentem.

Orzekająca o odrzuceniu wniosku trójka sędziów zauważa, że "trudno dostrzec konsekwencję wniosku o wyłączenie, który z jednej strony opiera się na przepisach, dotyczących jedynie sędziów TK, a z drugiej strony wskazuje, że dane osoby nie są sędziami, co sugerowałoby, że nie stosuje się do nich przepisów o wyłączeniu".

Sędziowie Przyłębska, Jędrejek i Warciński stwierdzają również, że nie jest zasadne twierdzenie, że istnieją wątpliwości co do bezstronności sędziów Muszyńskiego i Ciocha z powodu orzekania we własnej sprawie, bo skoro zaskarżone przepisy ustaw o TK dotyczą wszystkich zaprzysiężonych sędziów TK, to nie można twierdzić, że dotyczą tylko niektórych z nich, tzw. sędziów-dublerów.

Przeczytaj całość postanowienia TK >>>>


(e)