W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią odwołany został termin Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego ws. wyboru kandydatów na I prezesa. Będzie ono mogło być zwołane po ustaniu zakazów w kontaktowaniu się obywateli - zdecydowała I prezes SN Małgorzata Gersdorf.

Pierwotnie Zgromadzenie Ogólne SN, które miało wybrać kandydatów na I prezesa, zostało zwołane na 17 marca. Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa prezes Gersdorf przesunęła termin tego zgromadzenia na 31 marca, a następnie na 21 kwietnia.

W czwartek prezes Gersdorf wydała kolejne zarządzenie w tej sprawie, w którym odwołała kwietniowy termin Zgromadzenia. "Stwierdzam, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego będzie mogło być zwołane po ustaniu zakazów lub ograniczeń w zakresie bezpośredniego kontaktowania się obywateli w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego" - brzmi treść zarządzenia I prezes SN.

Kadencja obecnej I prezes SN wygasa z końcem kwietnia br. Pięciu kandydatów na nowego I prezesa, zgodnie z przepisami, wyłoni Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. I prezes SN jest powoływany przez prezydenta RP na sześcioletnią kadencję.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o SN Zgromadzenie Ogólne tego sądu wybiera kandydatów na I prezesa nie później niż na 6 tygodni przed upływem kadencji I prezesa SN. Oznacza to, że ustawowy termin na zwołanie zgromadzenia ogólnego w tej sprawie upłynął w połowie marca.

Laskowski: Zwołanie sędziów wiąże się ze znacznym ryzykiem


Jak wyjaśnił w komunikacie opublikowanym w czwartek rzecznik SN Michał Laskowski, Sąd Najwyższy nie dysponuje urządzeniami, które pozwoliłyby na przeprowadzenie posiedzenia zgromadzenia zdalnie z zachowaniem tajności głosowania.
Zwołanie do Sądu Najwyższego 97 sędziów, którzy zamieszkują w różnych częściach kraju, a ich średnia wieku powoduje zwiększenie zagrożenia, wiąże się ze znacznym ryzykiem zarażenia koronawirusem. Oznaczałoby to nie tylko osobiste niebezpieczeństwo dla sędziów i pracowników, ale także ustanie działalności Sądu Najwyższego - podkreślił Laskowski.

Rzecznik SN zaznaczył, że prezes Gersdorf, kierując się również wnioskami sędziów, uznała, że obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości funkcjonowania SN.

Laskowski poinformował przy tym, że na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym, po 30 kwietnia obowiązki I prezesa SN przejmie prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą, do którego będzie należało zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. Obecnie jest to prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski.

W połowie lutego w życie weszła nowelizacja ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Wprowadziła ona m.in. zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru będzie wymagana obecność 32 sędziów SN.

Znowelizowana ustawa przewiduje też, że jeśli zgodnie z tą procedurą nie uda się wybrać kandydatów na I prezesa SN w ustawowym terminie, to prezydent powierzy wybranemu przez siebie sędziemu SN obowiązek zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w celu wyboru kandydatów. Wówczas do dokonania wyboru potrzebna będzie obecność co najmniej jednej czwartej liczby sędziów tego sądu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Konstytucjonaliści dla marszałka Senatu: wybory w listopadzie