Za nami druga rozprawa w sprawie afery Amber Gold. Oskarżona Katarzyna P. odmówiła dziś składania wyjaśnień. W sądzie odczytano to, co powiedziała podczas śledztwa. Najwięcej emocji wzbudził wniosek o zwolnienie Katarzyny P. z aresztu. Jej obrończyni argumentowała, że nie ma już obaw o matactwo oraz że Katarzyna P., która jest karmiącą matką, powinna zostać wypuszczona dla dobra jej zdrowia i jej dziecka. Prokuratura i przedstawicielka Komisji Nadzoru Finansowego nie zgodziły się na to. Sędzia ostatecznie odrzuciła więc wniosek, co oznacza, że Katarzyna P. nie opuści aresztu. Odwołano dziś też rozprawę planowaną na 31 marca. Kolejny termin... to Prima Aprilis. Poniżej zapis minuta po minucie z dzisiejszej rozprawy.

Aby odświeżyć stronę lub włącz automatyczne odświeżanie :11:47

Sąd odwołał właśnie rozprawę planowaną na 31 marca. Kolejny termin w Prima Aprilis - donosi nasz reporter. 

11:46

Poczęcie dziecka Katarzyny P. Sąd: być może naruszenie zasad, etyki zawodowej, ale nie przestępstwo.

11:45

Sędzia: Kwestia poczęcia dziecka - z prowadzonych postępowań nie wynika, by do poczęcia doszło w wyniku przestępstwa.

11:44

Katarzyna P. nie wyjdzie z aresztu. Sąd powołuje się na grożącą jej surową karę. "Skala zarzutów niespotykana".

11:40

Sąd nie uwzględnił wniosku o uchylenie aresztu wobec Katarzyny P.

11:35

Prokuratura nie zgadza się na uchylenie aresztu wobec Katarzyny P.

11:33

Anna Żurawska: Konsekwencje nielegalnego działania innych osób ponosi teraz moja klientka i jej dziecko. 

11:32

11:31

Z informacji przekazywanej przez adwokata Katarzyny P. wynika, że to strażnik więzienny się nią interesował.

11:30

Obrońca Katarzyny P. - negatywna przesłanka do stosowania aresztu - chodzi o stan zdrowia i macierzyństwo.

11:29

Obrońca Katarzyny P: ona została aresztowana dopiero w 2013 roku. Wcześniej nie kontaktowała się z głównym świadkiem oskarżenia.

11:28

Obrońca Katarzyny P.: Areszt nie ma sensu, moja klienta nie ucieka od odpowiedzialności.

11:26

Adwokat Anna Żurawska - obrońca Katarzyny P. - argumentuje, że zebrano już dowody w tej sprawie i nie ma obawy matactwa.

11:25

Adwokat Anna Żurawska wnioskuje o nieizolacyjne środki zapobiegawcze połączone z zakazem opuszczania kraju.

11:24

Obrońca Katarzyny P. wnioskuje o zwolnienie jej z aresztu.

11:23

Sędzia Lidia Jedynak powoli kończy dzisiejszą rozprawę. Odrzuca wnioski o dopuszczenie kolejnych oskarżycieli posiłkowych.

11:22

Marcin P. i Katarzyna P. nie chcą wzajemnie odnosić się do swoich wyjaśnień. Mają takie prawo. 

11:22

Sąd zakończył odczytywanie protokołów z zeznań Katarzyny P. Oskarżona nie miała nic do dodania.

11:11

10:50

Sędzia Lidia Jedynak odczytuje wyjaśnienia Katarzyny P. To już protokół z maja 2013 roku. Dobre tempo - relacjonuje nasz reporter.

10:33

Protokoły z wyjaśnień Katarzyny P. są mniej obszerne w porównaniu do Marcina P. Sąd powinien dziś skończyć ten etap procesu.

10:12

Sąd odczytuje protokoły z wyjaśnień Katarzyny P. złożonych w śledztwie. Dziennikarze nie mogą ich relacjonować.

10:00

09:44

Trzeba przyznać, że Marcin P. jest świetnie przygotowany do procesu. Dużo wiedza, doskonale gra niuansami - relacjonuje nasz reporter.

09:32

Poza prokuratorami i pełnomocnikiem KNF pusto po stronie oskarżenia. Oskarżycieli posiłkowych brak - donosi nasz reporter. 

09:28

Sędzia Lidia Jedynak kontynuuje odczytywanie wyjaśnień Marcina P. Zakaz relacjonowania aktualny, więc o treści ich pisać nie mogę. 

09:24

W ocenie sądu Marcin P. poradzi sobie "z wolną jedną ręką". Informacje o możliwym samookaleczeniu - nadal aktualne według sądu. 

09:16

Sąd zezwolił na zdjęcie kajdanek tylko z jednej ręki Marcina P. Obrońca wnioskuje o całkowite rozkucie.

09:10