Wszystkich pięcioro kandydatów na stanowisko prokuratora krajowego spełnia wymagania formalne. Początek rozmów kwalifikacyjnych zaplanowano na poniedziałek, 26 lutego - poinformowało w środę Ministerstwo Sprawiedliwości.

W zeszły piątek upłynął termin zgłaszania kandydatów w konkursie na stanowisko prokuratora krajowego.

W środowym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że wszystkich pięcioro kandydatów, których zgłoszenia wpłynęły do resortu, spełniło wymagania formalne. 

To oznacza, że kandydatami na prokuratora krajowego są:

  • zastępca prokuratora krajowego Dariusz Korneluk;
  • prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej Katarzyna Kwiatkowska;
  • prokurator okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim Agnieszka Leszczyńska;
  • prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej Jacek Skała;
  • prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa–Mokotów Ewa Wrzosek.

"Wszyscy wymienieni wyżej kandydaci na prokuratora krajowego przejdą rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 26 lutego 2024 r. o godz. 10" - poinformowało MS.

Według resortu wszyscy kandydaci posiadają co najmniej 15-letni okres pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawili opis drogi zawodowej, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec nich postępowaniach dyscyplinarnych, przedstawili też koncepcję funkcjonowania prokuratury w aspekcie szerzenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania.

Kandydaci przedłożyli również listy poparcia swojej kandydatury podpisane przez co najmniej 50 prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Zawirowania wokół prokuratora krajowego

12 stycznia premier Donald Tusk powierzył obowiązki prokuratora krajowego prok. Jackowi Bilewiczowi.

MS informowało wtedy, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar w czasie spotkania z prokuratorem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Jak podkreśliło wtedy MS, "w efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 r., Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego".

Z taką wykładnią nie zgodził się prok. Barski, który skierował skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów na podstawie których został odsunięty z funkcji.

Jeszcze w styczniu minister Bodnar informował, że prok. Bilewicz ma sprawować funkcję przez dwa miesiące - po to, żeby "w tym czasie przeprowadzić otwarty konkurs". Prok. Bilewicz zapowiadał zaś, że nie będzie startować w konkursie.