Ujawniamy szczegóły zdalnego udziału posłów w pracach Sejmu. Decyzję o przeprowadzeniu obrad z udziałem posłów przebywających poza Sejmem miałby prawo podjąć Marszałek Sejmu. Umożliwienie zdalnego udziału w obradach na wniosek posłów należałoby do Kancelarii Sejmu. Używane do tego urządzenia powinny gwarantować możliwość identyfikacji posłów, którzy z nich korzystają - takie przepisy chce wprowadzić do Regulaminu Sejmu Marszałek Elżbieta Witek.

Projekt zmian w regulaminie Sejmu. Zobacz!

Zmiany wprowadzone w regulaminie Sejmu pozwolą posłom na zdalny udział w posiedzeniu Sejmu. Ten tryb pracy może zarządzić tylko marszałek Sejmu - w przypadku gdy czyjś udział w posiedzeniu wiązałby się z zagrożeniem dla innych. Na wniosek proszących o to posłów Kancelaria Sejmu byłaby zobowiązana do zapewnienia im niezbędnych do tego środków technicznych, przy czym muszą one gwarantować możliwość rozpoznania korzystającej z nich osoby, zabierania głosu, składanie wniosków formalnych i głosowanie.

Taki udział posła w posiedzeniu miałby być "równoprawny z innymi formami udziału w pracach Sejmu". Podobne regulacje dotyczą możliwości organizowania posiedzeń komisji sejmowych. Co więcej - kancelaria ma też obowiązek zapewnić środki techniczne do udziału w posiedzeniach komisji nie tylko posłom, ale też ich gościom, którzy złożą odpowiednie wnioski.