Tym razem nie chodzi jednak o energię wiązki protonów w uruchomionym po rocznej naprawie nowym akceleratorze. Rekordowe było tempo, w jakim opublikowano pierwszą pracę naukową na podstawie wykonanych z pomocą Zderzacza pomiarów.

Zderzacz uruchomiono 20 listopada. Trzy dni później zarejestrowano w nim pierwsze zderzenia protonów. Po dalszych ośmiu dniach czasopismo "European Journal of Physics" przyjęło do druku pierwszą pracę, zawierającą opracowanie zebranych już danych. Artykuł to dzieło naukowców, pracujących przy jednym z sześciu detektorów, zamontowanych na trasie wiązki protonów. Przyznają oni, że tekst przygotowali już wcześniej i uzupełnili go tylko o analizę pierwszych 284 zderzeń, które detektor zarejestrował.

Te wyniki potwierdzają, że Zderzacz pracuje poprawnie. Droga do poważnych odkryć i kolejnych rekordów stoi więc… akceleratorem. Posłuchaj relacji dziennikarza RMF FM Grzegorza Jasińskiego: