Przed intensywnymi ulewami i możliwym wzrostem poziomu rzek ostrzega mieszkańców Opolszczyzny Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego. Na metr kwadratowy może spaść nawet 30-40 litrów deszczu.

W ciągu najbliższej doby wzrosnąć może poziom górnej Odry i rzek w jej dorzeczu, a także dorzecza Nysy Kłodzkiej.