Serbska minister edukacji zakazała nauczycielom uczenia o teorii Darwina. Rozdziały jej poświęcone mają po prostu zostać pominięte. Według pani minister teorię Darwina można przedstawiać jedynie w zestawieniu z teorią stworzenia świata przez Boga, gdyż obydwie – jak twierdzi - są równie dogmatyczne. Decyzja ta wywołała oburzenie, zwłaszcza wśród serbskich naukowców, dla których to jawna ingerencja serbskiej Cerkwi prawosławnej w politykę.