W szpitalu wojskowym w Poznaniu działają elektroniczne czytniki czasu pracy personelu medycznego. Pracownik wchodząc i wychodząc - rejestruje godzinę. Dzięki temu dyrekcja placówki wie, ile godzin w pracy spędzają pielęgniarki i lekarze.

Wprowadzenie czytników czasu pracy jest przede wszystkim udogodnieniem dla pacjentów, gdyż nie będą zdarzać się już sytuacje, że umówiona wizyta nie odbędzie się z powodu nieobecności lekarza. Szpital powinien być palcówką szczególną, gdzie godziny pracy są szczególnie przestrzegane, gdyż dotyczy to chorych ludzi - mówił dyrektor poznańskiego szpitala wojskowego, Ryszard Stankiewicz.

Okazuje się, że jednak jest możliwe skuteczne i efektywne zarządzać placówką służby zdrowia.